05Chúng tôi, Pierre Lambert, Giám Mục Hiệu Tòa Bérythe, Đại Diện Tông Tòa, do ơn Thiên Chúa và Tòa Thánh Tông Truyền, gửi lời chào và phép lành đến quý chị Anê và Paula thân mến, là hai nữ tu đầu tiên gia nhập Tu hội Chị em Mến Thánh Giá Chúa Giêsu-Kitô. 

Sau khi các con tuyên khấn công khai vào ngày Lễ Tro, trước sự hiện diện của Cha, đáng lẽ như lòng ao ước, Cha còn phải nói với các con đôi lời về bậc sống cao trọng và sự trọn lành mà các con nhắm tới, theo tiếng gọi của Thiên Chúa từ bi nhân hậu. Nhưng ngày hôm ấy, Cha gặp tình thế bó buộc phải đi ngay để kịp chuyến trở về, nên Cha đã có ý viết mấy lời này, để bảo cho các con biết rằng các con không còn thuộc về mình nữa, nhưng hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu Kitô, vì các con đã hiến thân trọn vẹn cho Người, để từ nay chỉ chuyên chú tìm hiểu và yêu mến Người bằng cách suy niệm và noi theo cuộc đời đau khổ của Người, cùng thực thi các nhiệm vụ của Tu hội. Cha hết sức khuyên các con hãy trung tín với những nhiệm vụ trên, vì biết chắc chắn nhờ đó các con và cả Giáo Hội này sẽ lãnh nhận lợi ích lớn lao.   Cha cũng nhắn nhủ cách rất đặc biệt, các con hãy hết sức chăm sóc các tập sinh, xem họ như những kho tàng thánh thiêng mà Thiên Chúa ký thác trong tay các con. Hãy nhớ năng khắc ghi vào tâm trí họ điều này: Mục đích chính của Tu hội các con, là tiếp nối nơi bản thân mình cuộc đời đau khổ của Chúa Giêsu-Kitô và hằng ngày phải dâng việc suy gẫm cầu nguyện, nước mắt, các việc làm và mọi hy sinh để cầu xin Người ban cho lương dân và giáo hữu tội lỗi ơn ăn năn trở lại.   Nhưng điều quan trọng nhất, là các con phải thực hành mọi việc thay cho Chúa Giêsu-Kitô; Người muốn đích thân làm những việc ấy mà không thể được, nên dùng một số tâm hồn do Người tuyển chọn mà ban đầy tinh thần của Người là tinh thần trung gian, để tiếp nối cuộc đời lữ thứ và hy sinh của Người cho đến tận thế.

Các con là những nữ tu thân mến của Cha, chắc hẳn các con nhận thấy được rằng, ơn gọi của mình thật là cao cả và các con đã chết đi đối với thế gian, nghĩa là đối với giác quan, bản tính tự nhiên và lý trí người đời, để từ nay chỉ còn sống bằng giáo huấn, gương sáng và sự sống của Chúa Giêsu-Kitô. Cha xin các con hãy luôn luôn suy nghĩ về điều đó và đừng quên Cha trước mặt Thiên Chúa.

Tại Cửa Khẩu Đàng Ngoài, ngày 26 tháng 2 năm 1670

Comments are closed.