HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ LOS ANGELES
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

1. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ: THÂN PHẬN VÀ VẬN MẠNG QUÊ HƯƠNG
Ba mươi tháng Tư năm 1975 là một biến cố khó quên trong tâm trí của hàng trăm ngàn nguời Việt tị nạn tại nhiều quốc gia trên tòan thế giới, ngày mà Sàigòn đã bị xóa tên trên bản đồ nước Việt, ngày mà người ta chen lấn nhau tại tòa đại sứ Hoa Kỳ để cầu mong được tạm trú tại một quốc gia thứ hai. Bằng đường biển hay đường hàng không, ai ai cũng tìm cách để trốn tránh chế độ Cộng sản. Cùng chung tâm trạng hoang mang và sợ hãi trước một tương lai mịt mờ, một số chị em Mến Thánh Giá Phát Diệm tại Gò Vấp ra đi để tạm tránh những hỗn lọan của bom đạn và pháo kích. Đây là một cuộc ra đi vào giờ chót, không chuẩn bị, không tính tóan, nhưng cũng không thiếu bàn tay quan phòng của Thiên Chúa dẫn dắt. Tổng số là 28 chị em ra đi từ nhiều nhóm và ngả đường khác nhau, và cuối cùng đã tìm về với nhau để gầy dựng nên một cộng đòan Mến Thánh Giá đầu tiên trên đất Hoa Kỳ.

2. SINH HOẠT KHỞI ĐẦU: HỘI NHẬP VĂN HÓA VÀ CÁC CHA DÒNG VINH SƠN
Ngay từ khi còn ở trong trại tị nạn, tuy biết rằng sẽ được các dòng tu bảo lãnh, các Bề Trên luôn quan tâm và tìm cách để chị em có thể quy tụ lại với nhau để có những sinh họat chung hầu duy trì tinh thần MTG và đời sống cộng đoàn. Ngày xưa, Đức Cha Lambert de la Motte là một người ái mộ Cha Thánh Vinh Sơn và cùng thuộc về “Hiệp Hội Thánh thể” với ngài; ngày nay, qua sự qua phòng của Thiên Chúa, con cái của Đức Cha Lambert lại có mối duyên tinh thần với con cái của Thánh Vinh Sơn.
Ngày 1 tháng 8 năm 1975, qua trung gian của Cha Phan Thanh Hiền và Cha Nguyễn Trường Cửu, thuộc địa phận New York, bốn Sơ Cecilia Chuyên (đi từ trại tị nạn), Sơ Marie Phấn, Sơ Monica Phi và Sơ Theresa Thủy (đi từ Erie) đến Philadelphia để tiếp kiến Cha John G. Nugent, Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Vinh Sơn, Tỉnh dòng miền Đông Hoa Kỳ. Sơ Cecilia Chuyên ngỏ ý với Cha Nugent về ước vọng sống cộng đoàn của chị em. Kết quả là các cha Dòng Vinh Sơn chấp thuận để chị em phục vụ tại hai địa điểm là đại chủng viện “Mary Immaculate” tại Northampton, PA và chủng viện “St. Vincent” tại Philadelphia, PA. Tại Northampton, chị em đảm trách công tác lo ẩm thực cho các cha và các thầy. Tại Philadelphia, chị em lo ẩm thực và phụ giúp các cha nhà hưu dưỡng. Ngày 15 tháng 2 năm 1976, một nhóm chị em bắt đầu hoạt động tại cơ sở đầu tiên ở Hoa Kỳ là chủng viện “Mary Immaculate” tại Northampton thuộc giáo phận Allentown, PA.
Hai tu viện Northampton và Philadelphia cũng được xem như hai chiếc nôi đã nuôi dưỡng chị em trong những ngày đầu chập chững bước vào xã hội Hoa Kỳ. Theo dòng thời gian, khi nhu cầu và sức sống của chị em tăng triển, thì chị em đành phải bỏ hai chiếc nôi đầy kỷ niệm đó để tìm đến một môi trường sinh hoạt tông đồ rộng lớn hơn. Tu viện Philadelphia đóng cửa và mùa hè năm 1984 và tu viện Philadelphia đóng của vào mùa hè năm 1989. Chị em Mến Thánh Giá Phát Diệm tại Hoa Kỳ mãi mãi tri ân các Cha Vinh Sơn Tỉnh dòng miền Đông Hoa Kỳ, đặc biệt là cha cựu Giám Tỉnh John G. Nugent, CM. đã nâng đỡ và hướng dẫn chị em về tinh thần lẫn vật chất trong những bước đầu dò dẫm hội nhập vào xã hội Hoa Kỳ.
Mùa hè năm 1977, nhận thấy số người tị nạn, Việt Nam đến Orange, California ngày càng gia tăng, Đức Cha William R. Johnson ngỏ ý mời chị em về cộng tác với ngài trong Giáo Phận Orange (Giáo Phận Orange tách khỏi Tổng Giáo Phận Los Angeles năm 1976). Sau khi được phép Đức Giám Mục McShea, Giám Mục Giáo Phận Allentown, tháng 2 năm 1978, hai Sơ Monica Phi và Mary Tố Nga lên đường đi California để làm việc mục vụ cho người Việt Nam. Hai chị tạm trú với các Sơ Dòng St. Joseph, Orange.
Tháng Giêng năm 1979, tu viện đầu tiên tại California được thành lập dưới sự điều hành của Sơ Bề Trên Marie Phấn. Các chị em làm việc cho chương trình giáo lý trẻ em và người lớn tại giáo phận Orange. Một số chị em khác làm việc tại Catholic Charities và St. Joseph Hospital. Thời gian này, chị em bắt đầu thâu nhận ơn gọi vào Đệ Tử Viện.

3. HÌNH THÀNH HỘI DÒNG: BỀ TRÊN BẢN QUYỀN VÀ THÁNH BỘ TRUYỀN GIÁO
Cũng trong năm 1976, qua trung gian của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ và Sơ Sheila McGinnis, S.C.M.M., Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm tại Hoa Kỳ nhận được một quy chế qua lá thư của Đức Hồng Y Rossi, bộ trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo gửi cho Cha Jean Jadot, đại diện Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, cho phép bốn Dòng Tu Việt Nam (trong đó có Hội Dòng MTG PD tại Hoa Kỳ) được tạm thời thiết lập dưới quyền của Đức Giám Mục địa phận trong thời gian là ba năm, trong khi chờ đơiï để liên lạc với nhà Mẹ tại Việt Nam. Mỗi nhóm phải có một Bề Trên Miền và một ban Tổng Cố Vấn. Sơ Cecilia Chuyên được chị em bầu làm Bề Trên Miền, với thành phần ban cố vấn gồm có Sơ Mary Mỹ và Sơ Marie Phấn.
Hội Dòng MTG PD tại Hoa Kỳ đương nhiên trực thuộc Đức Giám Mục Giáo Phận Allentown theo Giáo Luật. Sau khi Đức Giám Mục Giáo Phận Allentown tường trình các sinh hoạt của chị em Mến Thánh Giá PD tại Hoa Kỳ về Thánh Bộ truyền giáo theo thời hạn ấn định, Thánh Bộ Truyền Giáo cho phép gia hạn năm năm, rổi thêm bảy năm nữa.
Sau 15 năm hội nhập xã hội Hoa Kỳ, chị em nhận thấy đã bắt đầu có những nét khác biệt về văn hoá, phong tục, tư tưởng mà hoàn cảnh cách biệt với Dòng Mẹ tại Việt Nam có thể gây ra những trở ngại trong tương lai. Trước tình cảnh này, chị em cầu nguyện và bàn hỏi để tìm thánh ý Chúa.
Nhận thấy miền Nam California là nơi có nhiều nhu cầu mục vụ cho người Vịêt Nam và khí hậu cũng thích hợp hơn cho các Sơ cao niên. Chị em tiếp tục tìm ý Chúa và bàn hỏi với các vị đại diện Chúa . Đức Cha Welsh, Giám Mục Giáo Phận Allentown, cũng là vị đại diện Thánh Bộ có trách nhiệm với Hội Dòng trên phương diện Giáo Luật, khuyên chị em nên chuyển trụ sở chính về Los Angeles, California. Theo lời khuyên của vị đại diện Chúa, một cuộc họp lịch sử của Hội Dòng diễn ra ngày 28 tháng 9 năm 1988 và chị em quyết định rút khỏi giáo phận Allentown, Pennsylvania và chuyển trụ sở chính về Los Angeles, California.
Sau khi tham khảo ý kiến Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình, Giáo Phận Sài Gòn, và được sự chấp thuận của Sơ Anna Nguyễn Thị Thanh, Bề Trên Tổng Quyền Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm tại Việt Nam, ngày 20 tháng 2 năm 1992, Thánh Bộ Dòng Tu gửi văn thư chính thức công nhận Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles là một Hội Dòng thuộc quyền địa phận, và trực thuộc Bề Trên Bản Quyền Địa Phận là Đức Hồng Y Roger Mahony (chiếu theo Giáo Luật #594). Trụ sở tại Our Lady of Peace, Sepulveda, CA trở thành Nhà Mẹ chính thức của Hội Dòng tại Hoa Kỳ, với một Bề Trên Cả (Tổng Phụ Trách), ban Điều Hành Hội Dòng và Tập Viện.

II. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ TRƯỞNG THÀNH

1. NHÂN SỰ
Hội nhập và trưởng thành trong một xã hội văn minh luôn đề cao sự tự do và nhân quyền, vấn đề tìm kiếm và duy trì ơn gọi tu dòng là một thánh đố lớn đối với các Dòng Tu Việt Nam tại Hoa Kỳ nói chung và Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles nói riêng. Trong số 28 chị em đến từ Việt Nam vào buổi đầu, một số chị lớn tuổi đã về với Chúa, một số khác hồi tục vì lý do giúp đỡ gia đình. Số ơn gọi tại Hoa Kỳ rất khan hiếm vì trung bình gia đình nào cũng chỉ có một hoặc hai người con. Hơn nữa, trực diện với những xa hoa vật chất của một xã hội xem trọng chủ nghĩa cá nhân và với rất nhiều cơ hội để thăng tiến, các thiếu nữ rất e ngại khi được mời gọi sống đời dâng hiến. Từ con số khiêm tốn 28 chị em thuở ban đầu, tính đến nay (2011), Hội Dòng Mến Thánh Giá có 52 Sơ khấn trọn, 9 Sơ khấn tạm, 4 Tập Sinh và 9 Thanh Tuyển Sinh.

2. CƠ SỞ: TỪ MIỀN ĐÔNG-BẮC ĐẾN MIỀN TÂY-NAM HOA KỲ
Ngòai việc đáp ứng nhu cầu mục vụ tông đồ của Giáo Hội địa phương và nhu cầu phục vụ số người Việt tị nạn ngày càng gia tăng tại bang California, khí hậu ôn hòa cũng là một yếu tố phụ mời gọi chị em dần dần di chuyển từ miền Đông-Bắc sang đến miền Tây-Nam Hoa Kỳ. Từ tiểu bang Pensylvania là nơi cư trú đầu tiêu, chị em dần dần mở những chi nhánh tại bang Florida và Louisiana. Hiện nay (2011) tất cả các tu viện được quy tụ tại miền nắng ấm Nam California:
Tổng giáo phận Los Angeles:

 • Trụ sở Nhà Mẹ, nhà Hưu Dưỡng và Tập Viện “Holy Cross” 14700 S. Van Ness Ave., Gardena, CA
 • Trụ sở tông đồ: Tu viện “St. Bruno” 10734 S. Widener Ave., Whittier, CA 90603
 • Trụ sở tông đồ: Tu viện “St. Anselm” 7023 Arlington Ave., Los Angeles, Ca 90043
 • Giáo Phận Orange:
 • Thanh Tuyển Viện và trụ sở tông đồ: Tu viện “St. Anne” 1401 S. Sycamore St., Santa Ana, Ca 92707
 • Học Viện và trụ sở tông đồ: Tu viện “Lambert” 918-920 Bewley St., Santa Ana, CA 92703
 • Giáo Phận San Bernardino:
 • Trụ sở tông đồ: Tu viện “Immaculate Conception” 150 E. Olive St., Colton, CA 92324

3. HỌAT ĐỘNG TÔNG ĐỒ

Trung thành với sứ mạng và linh đạo Mến Thánh Giá, chị em MTG Los Angeles luôn đáp ứng những nhu cầu của giáo hội địa phương trong các lãnh vực Giáo Dục, Y Tế và Xã hội. Một vài họat động tông đồ điển hình như sau:
Giáo Dục:

 •  Điều hành chương trình Giáo Lý trẻ em và người lớn trong các giáo phận:
 • TGP Los Angeles
 • Giáo Phận Orange 
 • Giáo phận San Bernardino
 • Dạy học tại các trường Công Giáo
 • Dạy học và coi sóc trẻ em trong các ký nhi viện
 • Y Tế:
 • Y tá: Chị em phục vụ tại các nhà thương Little Company of Mary, St. Francis Medical Center, St. Bernardine Medical Center. 
 • Linh Hướng: Một số chị em làm linh hướng trong các nhà thương 
 • Dược sĩ: làm việc tại các bệnh viện và nhà thuốc tây. 
 • Xã Hội:
 • Trung tâm xã hội dành cho Phụ Nữ và trẻ em vô gia cư 
 • Trung tâm xã hội dành cho các sắc dân Á châu. 

* Ngòai ra, một số chị em phục vụ trong các văn phòng mục vụ của giáo phận tùy sự thỉnh cầu của Đức Giám Mục.

NHÌN LẠI QUÁ KHỨ – HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI
Nữ Tu Mến Thánh Giá Los Angeles đã thể hiện được đặc tính của Hội Dòng Mến Thánh Giá là sứ mạng thừa sai, gắn bó với Giáo Hội Địa Phương, đồng thời phát huy những đức tính của người phụ nữ Việt Nam: đảm đang, trung hậu, quả cảm, quên mình trong cuộc đời hiến dâng, để sống Phúc Âm hóa giữa lòng dân tộc và phục vụ hạnh phúc của mọi người” (HC 6:3). Noi gương tinh thần can đảm của các bậc đàn chị trong đại gia đình Mến Thánh Giá, đã hy sinh không ngại gian khổ và bách hại của thời kỳ cấm đạo, đến biến cố chia đôi đất nước và di cư vào miền Nam năm 1954, nhờ tinh thần hy sinh quả cảm ấy mà chị em MTG Los Angeles đã can đảm vượt qua tất cả mọi khó khăn của buổi ban đầu trong đời sống của người dân tị nạn tại Hoa Kỳ.
Theo sát dấu chân Chúa Kitô và Đấng Sáng Lập, chị em Mến Thánh Giá Los Angeles luôn cố gắng vươn lên trong tiến trình thánh hóa bản thân qua đời sống tâm nguyện và đời sống cộng đoàn. Tiếp nối sứ mạng của chị em trong đại gia đình MTG, chị em không ngừng dấn thân làm nhân chứng cho Chúa Kitô, qua việc rao giảng Lời Chúa và qua các công tác xã hội tông đồ để đem ơn chữa lành của Thiên Chúa đến cho tha nhân.
Tinh thần và sứ mạng thừa sai đã không giữ được bước chân của người nữ tu Mến Thánh Giá trong phạm vi quê hương Việt Nam nhỏ bé, những đã mở lối cho những bước chân ấy tiến về những vùng trời xa xăm hơn, để tiếp tục hành trình yêu thương và phục vụ nhân loại theo gương Chúa Kito trong linh đạo Mến Thánh Giá. Chị em nữ tu Mến Thánh Giá đã, đang còn tiếp tục mở rộng vòng tay yêu thương, phục vụ đến với tất cả mọi người, không phân biệt sắc tộc hay tôn giáo. Đẹp thay những bước chân Mến Thánh Gía đang tiến vào giữa lòng thế giới để đem tình yêu Thiên Chúa và loan truyền niềm vui cứu độ đến cho mọi người ở khắp mọi nơi qua tinh thần YÊU MẾN và HY SINH.

 

 

Comments are closed.