Linh Đạo Mến Thánh Giá quý hướng hoàn toàn vào Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh và Thánh Giá cứu độ của Người, tổng hợp kinh nghiệm thiêng liêng và quan niệm thiêng liêng của Đức Cha Lambert và Dòng Mến Thánh Giá.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.