CDTYeu

Lời Ngỏ

Thầy là Đường…

1.  Con Đường Thơ Ấu

2.  Con Đường Khiêm Tốn

3.  Con Đường Từ Bỏ

4.  Con Đường Thập Giá

5.  Con Đường Tình Yêu

…là sự thật

6.  Đi Tìm Sự Thật

7.  Nói Thật-Nói Dối

8.  Sức Mạnh Của Sự Thật

9.  Tự Do:  Nô Lệ Của Sự Thật

10.  Giêsu Kitô:  Người Của Sự Thật

11.  Giêsu Kitô: Người Bạn Của Sự Thật

12.  Bình An: Hoa Trái của Sự Thật

13.  Tha Thứ: Đòi Hỏi Của Tình Yêu Chân Thật

14.  Cầu Nguyện: Bạn Của Người Đi Tìm Sự Thật

…và là sự sống

15.  Nước và Sự Sống

16.  Sống: Sinh, Nuôi và Dưỡng

17.  Chúa Kitô: Sự Sống và Tình Yêu

18.  Chết: Nhịp Cầu Giữa Hai Sự Sống

19.  Sự Sống:  Mới – Tâm Hồn Mới

20.  Mẹ Maria Trên Con Đường Tình Yêu

 

Comments are closed.