Tin Tức

KHẤN LẦN ĐẦU

Trong niềm hân hoan cảm tạ Thiên Chúa, Hội Dòng Mến Thánh Los Angeles xin kính mời Quý Cha, Quý Thầy Sáu, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Ân Nhân, Gia Đình và Bạn Hữu tham dự Thánh Lễ Lần Đầu.

Thánh Lễ sẽ được cử hành vào ngày
Thứ Bảy, Tháng 7 ngày 09, 2016 lúc 10:00AM
tại thánh đường Maria Regina Catholic Church
2150 W 135th St, Gardena, CA 90249

Giao Ước Tình Yêu
“Đời sống thánh hiến là mầu nhiệm của giao ước giữa Thiên Chúa với người nữ tu trong sự giao hiến tình yêu và lời cam kết trung thành, xây trên nền tảng bí tích Thánh Tẩy và biểu lộ cách trọn vẹn hơn ý nghĩ của bí tích này.

Việc dấn thân bằng lời khấn của người nữ tu Mến Thánh Giá là hành vi đáp trả đầy tình cảm mến đối với lòng nhân hậu của Chúa Cha, ơn tuyển chọn của Đức Kitô và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trên con đường trọn lành của đời sống tu trì.

Sống đời thánh hiến là bước theo Đức Kitô, mẫu mực đức Khiết Tịnh, Nghèo Khó, Vâng Phục, là cam kết dâng mình cho Đức Kitô, để thuộc trọn về Người và chu toàn các nhiệm vụ của Dòng.”
Hiến Chương Dòng Mến Thánh Giá Los Angles – Điều 12

CHÚC MỪNG

25 Năm Khấn Dòng của Sr. Grace Đức Lê và Sr. Maria Faith Tin Nguyen

50 Năm Khấn Dòng của Sr. Mary ToNga Nguyen

Comments are closed.