Tông Đồ

cross“Người tông đồ là cánh tay hữu hình và trung gian của Chúa Kitô.”

“Trước khi gieo vãi hạt giống Phúc Âm, anh em hãy dùng lời cầu nguyện làm cho mưa móc từ trời sa xuống trên cánh đồng.”

 “Khoa học sâu sắc nhất, là hiểu biết và yêu mến Đức Giêsu-Kitô.”

 “Thật đáng kinh ngạc, vì nhiều người đi tìm ở đâu đâu những phương thế dẫn tới sự công chính, chứ không tìm nơi Thánh Giá.”

“Nếu như chúng ta luôn nhớ rằng mình sắp bước vào ngày trọng đại của đời sống vĩnh cửu, chúng ta sẽ không còn cảm thấy khó thực hành mùa chay trường kỳ của thể xác và tinh thần.”

Đức Cha Pierre Lambert de La Motte

 

 

Comments are closed.