Thập Giá và Lời Kinh Cứu Độ
Trong lòng Giáo hội, Đức Cha Lambert là tấm gương và thầy dạy cầu nguyện gần nhất của người nữ tu Mến Thánh Giá.  Theo Ngài:

-“để gia tăng đời sống thiêng liêng, không có phương thế nào hữu hiệu bằng sự đối thoại thường xuyên với Thiên Chúa và lòng trung thành với tác động của ân sủng Ngài”

-đời sống tập thiêng liêng được cụ thể hóa bằng việc:

  • tập trung cái nhìn và trái tim vào Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh với một tình yêu phi thường mang đặc tính tri thức, cảm ái và thực tiễn;
  • vun trồng đời sống kinh nguyện nội tâm phong phú:  suy niệm, nguyện ngắm cảm ái và chiêm ngưỡng bằng cái nhìn đơn sơ thuần khiết.
  • cử hành Phụng vụ và cung chiêm Thánh Thể với thái độ tôn thờ sâu thẩm, trang nghiêm, xứng với sự cao cả của Thiên Chúa;
  • đặc mình thường xuyên dưới tác động của Chúa Thánh Thần, để trở nên con thảo của Chúa Cha và được ơn soi sáng cho từng sinh hoạt tông đồ.

Trong mọi hình thức kinh nguyện, điểm đặc sắc nhất là thái độ nài xin trước mặt Thiên Chúa để chuyển cầu cho lương dân được ơn cứu độ.
(Hiến Chương Hội Dòng MTG – Los Angeles)

Comments are closed.